NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

AKTUALNO?CI


Nowy numer "Prawa i Polityki"
czwartek, 26 stycznia 2012 09:52

Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

Zapraszamy do lektury!
 
Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.
wtorek, 31 maja 2011 09:31

Szanowni Pa?stwo,

przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 
Lexalia 2011
piątek, 01 kwietnia 2011 13:00

Szanowni Pa?stwo,

Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 
Nowa oferta Wydawnictwa EFP.
poniedziałek, 14 lutego 2011 12:26

Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

 
Nowa publikacja Wydawnictwa EFP.
poniedziałek, 10 stycznia 2011 11:31

Z satysfakcj? pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e nak?adem Wydawnictwa EFP ukaza?a si? publikacja Artura Kokoszkiewicza pt. "Wprowadzenie do mi?dzynarodowych stosunk?w prawnopodatkowych".

Więcej…
 
EFP obejmuje wsparciem m?ode przedsi?biorstwo - Sigma i Pi.
środa, 05 stycznia 2011 11:45

Niezmiernie mi?o nam poinformowa? Pa?stwa, ?e EFP obj??a wsparciem m?odych przedsi?biorc?w prowadz?cych "Centrum Kszta?cenia Matematyki - Sigma i Pi" z siedzib? w Tarnowie. Wsparcie obejmuje w g??wnej mierze doradztwo biznesowe i doradztwo prawne.

Zapraszamy Pa?stwa na stron? internetow? Centrum oraz do korzystania z oferty.

 
Weso?ych ?wi?t!
sobota, 25 grudnia 2010 19:23

Szanowni Pa?stwo

Europejska Fundacja Przedsiebiorczo?ci ?yczy wszystkim naszym wsp??pracownikom, partnerom i?sympatykom rodzinnych i spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz samych sukces?w w nadchodzacym nowym roku.

 
Nowy partner EFP - Samorz?d Student?w Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
piątek, 17 grudnia 2010 14:38

Europejska Fundacja Przedsiebiorczo?ci informuje, i? pozyska?a nowego partnera do wsp?lnych przedsi?wzie? jakim jest Samorz?d Student?w Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II.

Zarz?d EFP ?yczy nowemu partnerowi oraz sobie owocnej wsp??pracy!

?

Więcej…
 
Nowy partner EFP - Fundacja Absolwent?w UMCS
wtorek, 14 grudnia 2010 13:48

Europejska Fundacja Przedsiebiorczo?ci informuje, i? pozyska?a nowego partnera do wsp?lnych przedsi?wzie? jakim jest Fundacja Absolwent?w UMCS.

Zarz?d EFP ?yczy nowemu partnerowi oraz sobie owocnej wsp??pracy!

Więcej…
 
Ukaza? si? nowy numer "Prawa i Polityki"
czwartek, 09 grudnia 2010 11:31

Europejska Fudnacja Przedsi?biorczo?ci z dum? informuje, i? ukaza? si? nowy numer periodyka "Prawo i Polityka". Zainteresowanych zakupem lub prenumerat? zapraszamy na storon? wydawnictwa "Prawo i Polityka" - www.prawoipolityka.pl

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8

kozubek.info