NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

AKTUALNO?CI


Konferencja LOS
wtorek, 30 września 2008 00:00

W poniedzia?ek, 29 wrze?nia 2008 r. Prezes Zarz?du Artur Kokoszkiewicz uczestniczy? w konferencji pt. "Podnoszenie standard?w reprezentacji i rzecznictwa Trzeciego Sektora na Lubelszczy?nie, zorganizowanej przez Lubelski O?rodek Samopomocy.

 
Pierwsze urodziny!
wtorek, 23 września 2008 00:00

Ju? za niespe?na dwie godziny ?wi?towa? b?dziemy pierwsze urodziny Fundacji.

 
Prawo i Polityka
poniedziałek, 15 września 2008 00:00

W ubieg?y poniedzia?ek, 8 wrze?nia bie??cego roku, odby?o si?
pierwsze spotkanie Rady Naukowej kwartalnika "Prawo i Polityka".

 
Szkolenia dla PUP
niedziela, 14 września 2008 00:00

Z satysfakcj? dzielimy si? z Pa?stwem informacj? o prowadzeniu szkolenia dla Powiatowego Urz?du Pracy w Krasnymstawie.

 
LFP i Moje Miasto Lublin
wtorek, 26 sierpnia 2008 00:00

Przy wsp??pracy z gazet? Moje Miasto Lublin 14 sierpnia ukaza? si? artyku? pt. "By? sobie sterem i okr?tem".

 
Adapciak UP
czwartek, 21 sierpnia 2008 00:00

Wraz z RUSS Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszamy na Adapciak.

Trenerzy Fundacji przeprowadz? szkolenia dla uczestnik?w projektu.

?

 
Campus Akademicki 2008
wtorek, 19 sierpnia 2008 00:00

Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci wspiera projekt Campus Akademicki 2008 Mielno - ?azy.

Zesp?? Fundacji przeprowadzi szkolenia dla uczestnik?w tego niezwyk?ego projektu.

?

 
Prawo i Polityka - c.d.
wtorek, 29 lipca 2008 00:00

Z satysfakcj? przekazujemy Pa?stwu porcj? kolejnych informacji dotycz?cych projektu wydawniczego - kwartalnika naukowego Lubelskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci "Prawo i Polityka".

 
Zmiana termin?w szkole?
wtorek, 29 lipca 2008 00:00

Informujemy, ?e zmianie uleg?y terminy szkole?.

Zapraszamy do zapoznania si? z aktualnym planem szkole? jak i ca?? ofert? szkoleniow?.

?

?

 
MojeStypendium.pl
czwartek, 17 lipca 2008 00:00

Zapraszamy do odwiedzin na stronie www.mojestypendium.pl

?Moje Stypendium" to partnerski program Fundacji Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i firmy Microsoft, maj?cy na celu popularyzacj? idei stypendi?w edukacyjnych w Polsce. ??czy on finansowe wsparcie program?w stypendialnych i dzia?alno?? informacyjno - doradcz? z badaniem dost?pno?ci edukacji, w szczeg?lno?ci na poziomie lokalnym. Obecnie trwa III edycja programu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 8

kozubek.info