NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

AKTUALNO?CI


I Og?lnopolska Konferencja ? Studenckie Obiady Czwartkowe
czwartek, 09 grudnia 2010 11:21

Zarz?d oraz Rada Europejskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci popieraj?c inicjatyw? Fundacji Absolwent?w UMSC we?mie udzia? w I Og?lnopolskiej Konferencji ? Studenckie Obiady Czwartkowe.

71135_135078646547384_8023224_n

?

?

 
Nowy portal internetowy EFP
poniedziałek, 09 sierpnia 2010 08:50

W zwi?zku ze zmianami w strukturze Fundacji, prezentujemy Pa?stwu nowa ods?on? strony internetowej.

Więcej…
 
Nowa nazwa i siedziba Fudnacji.
poniedziałek, 09 sierpnia 2010 08:46

?

W zwi?zku z rozwijaj?ca si? dzia?ano?cia Fudnacji, W?adze Fundacji postanowi?y o zmianie nazwy oraz miejsca siedziby LFP.
Więcej…
 
Nowy oddzia? Kancelarii Prawnej
czwartek, 01 kwietnia 2010 00:00

Kancelaria Prawna G&K zaprasza do nowo otwartego oddzia?u w Lublinie.

 
kredytstudencki.info
piątek, 28 sierpnia 2009 00:00

Zapraszamy do odwiedzin niedawno uruchomionego portalu po?wi?conego kredytom studenckim.

Szczeg??y na www.kredytstudencki.info

 
Zast?pca poszukiwany
wtorek, 23 czerwca 2009 00:00

Prezes Zarz?du Lubelskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci i Redaktor
Naczelny P??rocznika "Prawo i Polityka" og?aszaj? konkurs na:

Zast?pc? Redaktora P??rocznika "Prawo i Polityka".

 
prawoipolityka.pl
środa, 20 maja 2009 00:00

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowopowsta?ej strony www naszego wydawnictwa.

Zapraszamy na WWW.PRAWOIPOLITYKA.PL

 
Zabezpiecz swoje studiowanie!
wtorek, 12 maja 2009 00:00

Z satysfakcj? informujemy Pa?stwa, ?e Minister Nauki i Szkolnictwa Wy?szego RP pozytywnie oceni?a nasz projekt pt. "Zabezpiecz swoje studiowanie" - zak?adaj?cy og?lnopolsk? kampani? dot. kredyt?w studenckich.

 
Przedsi?biorczy Student 2009
wtorek, 24 marca 2009 00:00

Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w V Jubileuszowej Konferencji Szkoleniowej pod patronatem Parlamentu Student?w Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Zaproszenie
wtorek, 17 marca 2009 00:00
Serdecznie zapraszamy do wzi?cia udzia?u w panelu dyskusyjnym i warsztatach organizowanych w ramach projektu "Biznes odpowiedzialny spo?ecznie - prawda czy fikcja?".
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 8

kozubek.info