NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

AKTUALNO?CI


Krajowy System Us?ug
czwartek, 08 maja 2008 00:00

Zesp?? Lubelskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci bra? udzia? w spotkaniu organizowanym przez Polsk? Agencj? Wspierania Przedsi?biorczo?ci na temat Strategi Krajowego Systemu Us?ug.

 
Wolne miejsca na szkolenie!
wtorek, 06 maja 2008 00:00

Uprzejmie informujemy, ?e posiadamy ostatnie wolne miejsca na szkolenie "Specjalista ds. Funduszy Unijnych" w dniach 16 - 18 maja br.

 
Przedsi?biorczy Student 2008
środa, 23 kwietnia 2008 00:00

Jeszcze przez 16 godzin czekamy na Wasze zg?oszenia.

Ostateczny termin mija jutro (czwartek 24 kwietnia) o godzinie 15.00.

Wszystko wskazuje na to, ?e tegoroczna edycja Konferencji pobije dotychczasowe rekordy.

Szczeg??y na www.przedsiebiorczystudent.com

?

 
praktyki.lublin.pl
piątek, 18 kwietnia 2008 00:00

Zapraszamy na stron? nowego portalu www.praktyki.lublin.pl

LFP wspiera ten projekt.

?

 
Innowacje si?? nap?dow?
czwartek, 17 kwietnia 2008 00:00

"Innowacje si?? nap?dow? rozwoju Lublina" - w konferencji podsumowuj?cej projekt "Lublin Miasto Wiedzy" wzi?li udzia? przedstawiciele LFP. Spotkanie odby?o si? 17 kwietnia 2008 w lubelskim hotelu Europa.

 
W poszukiwaniu pracy-szkolenie
czwartek, 10 kwietnia 2008 00:00

W dniach 18-20 kwietnia Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci uruchomi nowy cykl szkole? w ramach projektu "Morze mo?liwo?ci 2008". Szkolenia b?d? nosi?y tytu? "W poszukiwaniu pracy - czyli jak napisa? profesjonalne CV, LM i zachwyci? pracodawc? na rozmowie kwalifikacyjnej".

 
LFP dla Urz?du Miasta Lublin
czwartek, 10 kwietnia 2008 00:00

Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci opracowa?a projekt pilota?owy pt. "Opracowanie koncepcji zintegrowanych narz?dzi wspieraj?cych rozw?j przedsi?biorczo?ci i transfer innowacji". Zapraszamy do dzia?u Referencje.

 
Przedsi?biorczy Student 2008
piątek, 04 kwietnia 2008 00:00

Samorz?dy Student?w trzech lubelskich Uniwersytet?w: Katolickiego Uniwersytetu Jana Paw?a II, Uniwersytetu Marii Curie - Sk?odowskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego zapraszaj? po raz czwarty na konferencj? Parlamentu Student?w Rzeczypospolitej Polskiej "Przedsi?biorczy Student 2008". Tematyka konferencji bedzie kr??y? wok?? tematu ?Przedsi?biorczym, by? czy nie by???. Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jest partnerem projektu.

 
Edukacja prawnicza.
czwartek, 03 kwietnia 2008 00:00

Konferencja "Sprosta? wymaganiom przysz?o?ci: Edukacja prawnicza i prawo w interesie publicznym w Polsce", 7-8 kwietnia 2008r. Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jest partnerem projektu.

 
Rekrutacja dla CRL
czwartek, 03 kwietnia 2008 00:00

Informujemy, ?e we wsp??pracy z przedsi?biorstwem CRL Sp. z o.o., zajmuj?cym si? produkcj? oraz rentalem odzie?y roboczej, jednym z najwi?kszych tego typu w Europie, prowadzimy rekrutacj? na stanowisko "Account Manager". Osoby zainteresowane uzyskaniem dobrze p?atnej i ciekawej pracy, zapraszamy do aplikowania.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 8

kozubek.info