NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

AKTUALNO?CI


Maj?wka 2008
poniedziałek, 31 marca 2008 00:00

Zapraszamy na weekend majowy 2008 nad jeziorem ?ukcze.

 
Praktyki w LFP
piątek, 21 marca 2008 00:00

Informujemy, ?e uruchomili?my nab?r praktykant?w na stanowisko "Asystent/Asystentka zarz?du".

 
Kolejna edycja szkolenia.
czwartek, 20 marca 2008 00:00

W zwi?zku z du?ym zainteresowaniem, zapraszamy Pa?stwa na kolejn? edycj? szkolenia "Specjalista ds. funduszy unijnych" w dniach 16 - 18 maja 2008r.

 
Lublin Miasto Wiedzy
wtorek, 18 marca 2008 00:00

W dniach 11, 12 i 17 marca, przedstawiciele fundacji wzi?li udzia? w sesji strategicznej organizowanej w Europejskim Domu Spotka? dotycz?cej projektu "Lublin Miasto Wiedzy".

 
Bia?e jest czarne
wtorek, 18 marca 2008 00:00

W dniach 11 - 13 marca odby?a si? konferencja pod patronatem honorowym Marsza?ka Wojew?dztwa Lubelskiego pt. "Bia?e jest czarne, czarne jest w kropki, czyli ca?a prawda o marketingu politycznym". Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci by?a partnerem projektu.

 
Targi Akademickie - Gda?sk
wtorek, 11 marca 2008 00:00

Zesp?? Lubelskiej Fundacji Przedsi?biorczo?ci, na zaproszenie Parlamentu Student?w Uniwersytetu Gda?skiego uczestniczy? w dniu 10 marca w targach szk?? wy?szych organizowanych w Gda?sku. Na targach prezentowa?y si? szko?y wy?sze z p??nocno-zachodniej cz??ci kraju. Spotkanie by?o okazj? do wymiany pogl?d?w na temat przysz?o?ci szkolnictwa wy?szego w RP oraz zapoznania si? z ofert? edukacyjn? szk?? wy?szych.

 
Konferencja w Poznaniu
wtorek, 11 marca 2008 00:00

Zesp?? Fundacji uczestniczy? w konferencji szkoleniowej organizowanej przez Porozumienie Uczelni Pozna?skich oraz partnersk? fundacj? UAM "Universitatis Posnaniensis" Szczeg??y pod adresem "http://www.fundacjapoznan.pl/"

 
Roboczy Zjazd K?? Naukowych
wtorek, 11 marca 2008 00:00

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e w dniach 22 - 24 lutego Lubelska Fundacja Przedsi?biorczo?ci by?a partnerem w projekcie naukowym - "Roboczy Zjazd K?? Naukowych Wydzia??w Prawa". Ju? wkr?tce zapraszamy do galerii.

 
Brak miejsc na szkolenie ABC
wtorek, 11 marca 2008 00:00

Informujemy Pa?stwa, ?e wyczerpa? si? limit miejsc na szkolenie organizowane w dniach 14 - 16 marca "ABC w?asnej firmy". Niebawem uka?? si? informacje dotycz?ce kolejnych edycji szkolenia. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa!

 
Trzecia edycja szkole?!
wtorek, 26 lutego 2008 00:00

Z przyjemno?ci? informujemy Pa?stwa o kolejnej edycji szkolenia "Specjalista ds. Funduszy Unijnych". Zapraszamy do udzia?u w szkoleniu w dniach 7 - 9 marca br.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 8

kozubek.info