NEWSLETTER

?

AKTUALNO?CI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, ?e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza? si? najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", kt?rego wydawc? jest Europejska Fundacja Przedsi?biorczosci.

  Bie??ce wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numer?w - sw?j temat przewodni: s? nim najstarsze konstytucje ?wiata. Druga cz??? numeru stanowi zbi?r artyku??w i szkic?w niezwi?zanych z g??wnym tematem wydania. Na trzeci? sk?adaj? si? natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Polemika z artyku?em Gazety Prawnej.

  Szanowni Pa?stwo,

  przedstawiamy Pa?stwu polemik? ?z artyku?em p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki spos?b mo?e si? ubiega? ? o ?wiadczenie piel?gnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr ?93 (2979).

  Zapraszamy do?lektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pa?stwo,

  Europejska Fundacja Przedsi?biorczo?ci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydzia?u Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II "Lexalia 2011"

  Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.?

  Folder reklamowy znajdziecie pa?stwo tutaj.

AKTUALNO?CI


SALA SZKOLENIOWA
poniedziałek, 07 lipca 2008 00:00

Informujemy, ?e posiadamy sal? szkoleniow? do wynaj?cia.

 
"Prawo i Polityka"
czwartek, 03 lipca 2008 00:00

Z przyjemno?ci? przekazujemy Pa?stwu kolejn? porcj? informacji na temat projektu wydawniczego.

 
ZMIANA ADRESU
środa, 02 lipca 2008 00:00

Uprzejmie informujemy o zmianie adresu do korespondencji.

 
Spotkanie integracyjne 20 VI
czwartek, 12 czerwca 2008 00:00

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestnik?w kurs?w szkoleniowych organizowanych przez Fundacj?, a tak?e przyjaci?? i sympatyk?w, na spotkanie podsumowuj?ce d?ugie dni nauki.

 
Lato inspiracji
czwartek, 12 czerwca 2008 00:00

Zapraszamy do zapoznania si? z projektem Lato inspiracji.

 
Morze mo?liwo?ci - LATO 2008
wtorek, 10 czerwca 2008 00:00

Morze mo?liwo?ci - LATO 2008 rusza pe?n? par?!

 
Projekt WYDAWNICTWO
wtorek, 10 czerwca 2008 00:00

Z rado?ci? informujemy, ?e jeste?my na etapie tworzenia kolejnego dzia?u LFP.

 
Europa i wolontariusze
poniedziałek, 26 maja 2008 00:00

Ponad 100 milion?w Europejczyk?w anga?uje si? w dzia?alno?? wolontarystyczn?. Wolontariusze nie s? op?acani, jednak - co zaskakuj?ce - wolontariat ma znaczn? si?? gospodarcz?.

 
POKL/8.1.1/2008
poniedziałek, 26 maja 2008 00:00

Nasze wnioski projektowe "Super kierowca" oraz "odpowiedzialny ochroniarz" przesz?y etap oceny formalnej.

Oczekujemy teraz na pozytywn? ocen? merytoryczn? projekt?w.

 
Morze mo?liwo?ci - LATO 2008
wtorek, 13 maja 2008 00:00

Przed nami pracowite lato - specjalnie dla Pa?stwa, uruchamiamy cykl szkole? w ramach projektu "Morze mo?liwo?ci - LATO 2008".

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 8

kozubek.info