NEWSLETTER

AKTUALNOCI

 • Nowy numer "Prawa i Polityki"

  Uprzejmie informujemy, e w naszym serwisie internetowym www.prawoipolityka.pl ukaza si najnowszy, trzeci numer czasopisma naukowego "Prawo i Polityka", ktrego wydawc jest Europejska Fundacja Przedsibiorczosci.

  Biece wydanie periodyku ma - wzorem poprzednich numerw - swj temat przewodni: s nim najstarsze konstytucje wiata. Druga cz numeru stanowi zbir artykuw i szkicw niezwizanych z gwnym tematem wydania. Na trzeci skadaj si natomiast trzy recenzje i sprawozdanie.

  Zapraszamy do lektury!
 • Szanowni Pastwo,

  przedstawiamy Pastwu polemik z artykuem p. Michaliny Topolewskiej - "Kto i w jaki sposb moe si ubiega o wiadczenie pielgnacyjne" - Dziennik Gazeta Prawna z 16 maja 2011 r., nr 93 (2979).

  Zapraszamy dolektury TUTAJ.

 • Lexalia 2011

  Szanowni Pastwo,

  Europejska Fundacja Przedsibiorczoci jako Partner serdecznie zaprasza na Dni Wydziau Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawa II "Lexalia 2011"

  Wicej informacji znajd Pastwo tutaj.

 • Nowa oferta Wydawnictwa EFP.

  Serdecznie zapraszamy Pastwa do zapoznania si i korzystania z nowej oferty Naszego Wydawnictwa.

  Folder reklamowy znajdziecie pastwo tutaj.

Wadze Fundacji

EFP

Wadze Fundacji

Zarzd fundacji,
Rada Fundacji,
Wsppracownicy
Czytaj wiecej...

Cele

EFP

Cele Fundacji

Cele fundacji oraz ich realizacja
Czytaj wicej...

Statut

EFP

Statut Fundacji

Statut Europejskiej Fundacji Przedsibiorczoci
Czytaj wicej...

Misja

EFP

Misja Fundacji

Nasza Misja
Czytaj wiecej...
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:408. Error 9: Invalid character
Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

1. inicjowanie dziaa lub wspdziaanie w przedsiwziciach majcych na celu rozwj gospodarczy i restrukturyzacj w obrbie Rzeczpospolitej Polskiej;

2. inicjowanie dziaa lub wspdziaanie w przedsiwziciach na rzecz rozwoju przedsibiorczoci;

3. inicjowanie dziaa lub wspdziaanie w przedsiwziciach przyczyniajcych si do wsppracy instytucji publicznych lub organizacji pozarzdowych z inwestorami i przedsibiorcami;

4. aktywizacja zawodowa bezrobotnych, wyrwnywanie szans na rynku pracy

5. dziaalno na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w regionie;

6. inicjowanie dziaa lub wspdziaanie w przedsiwziciach majcych na celu popularyzacj wiedzy z zakresu UE i programw pomocowych;

7. dziaalno owiatowa, naukowo - techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza, kulturalna;

8. inicjowanie dziaa lub wspdziaanie w przedsiwziciach na rzecz ochrony rodowiska;

9. promocja regionu w Polsce i na wiecie;

10. wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego modziey, ze szczeglnym uwzgldnieniem modziey akademickiej;

11. inicjowanie dziaa lub wspdziaanie w przedsiwziciach majcych na celu popularyzacj wiedzy z zakresu obowizujcych regulacji prawnych oraz wanych zagadnie gospodarczych i spoecznych.

Fundacja realizuje cele przez:

1. tworzenie i udzia w programach ukierunkowanych na rozwj gospodarczy regionu, w szczeglnoci wspieranie przedsibiorczoci;

2. udzia w organizacjach, przedsiwziciach i instytucjach kapitaowych, ktrych dziaalno suy realizacji celw statutowych;

3. tworzenie i realizacj programw walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej bezrobotnych;

4. wspieranie przedsibiorczoci prywatnej ukierunkowanej na usugi i

zaopatrzenie wsi;

5. tworzenie systemu edukacji o przedsibiorczoci, w szczeglnoci poprzez organizacj szkole, spotka, sympozjw itp.;

6. organizowanie akcji promocji przedsibiorczoci prywatnej;

7. prowadzanie dziaalnoci promocyjnej, informacyjnej oraz doradczej w zakresie w wspierania pozyskiwania, korzystania i ewaluacji rodkw strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy przeznaczonych na rozwj dziedzin objtych celami Fundacji;

8. przygotowywanie lub prowadzenie punktw informacyjnych lub promocyjnych, prowadzenie kampanii promocyjnych w dziedzinach objtych celami Fundacji;

9. organizowanie, wspdziaanie oraz popieranie rozwoju ksztacenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie doksztacania zawodowego w dziedzinach bdcych celami Fundacji;

10. Pomoc w rozwoju przedsibiorcw prywatnych poprzez doradztwo i pomoc prawn oraz inna dziaalno wspomagajca rozwj przedsibiorcw oraz przedsibiorczoci;

11. podejmowanie dziaalnoci gospodarczej na zasadach okrelonych oglnie obowizujcymi przepisami i niniejszym statutem.

 

kozubek.info